Algemene voorwaarden

Maaike’s Atelier voldoet aan de Wetten en Regels voor Kopen op Afstand en hanteert de Algemene Voorwaarden (neutrale versie) zoals die door Thuiswinkel.org zijn opgesteld.

Onze uitgangspunten zijn:

  • Volgens goed ondernemerschap;
  • Lossen we problemen op;
  • Naar redelijkheid en billijkheid;

Voor die gevallen dat er meer duidelijkheid nodig is, zijn de Algemene Voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden kun je hier downloaden.